Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Dom Pomocy Społecznej 'Zameczek' Krzysztof Jojko 12918
Zamówienia Publiczne Krzysztof Jojko 11461
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krzysztof Jojko 9059
Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania Krzysztof Jojko 8365
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Krzysztof Jojko 7747
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu ... Krzysztof Jojko 7734
Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji. Krzysztof Jojko 6883
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 Krzysztof Jojko 6372
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej Krzysztof Jojko 6287
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 Krzysztof Jojko 6089
Kontakt Krzysztof Jojko 5938
Misja Krzysztof Jojko 5884
O nas Jacek Słabisz 5638
Warunki socjalne Jacek Słabisz 5580
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Krzysztof Jojko 5344