Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13"

Oznaczenie sprawy: DPS.III./BM/342/5/11ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

"IRMAK" IRENEUSZ KLIMASZEWSKI

UL. GOŹDZIKOWA 1

44-152 GLIWICE

z ceną 75 276,00 zł.

Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

  1. Oferta nr 1 - EKO - AGB Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Alicja Buchcik, ul. Szyb Zachodni 8, 44-230 Czerwionka - Leszczyny.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 98,71.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 98,71.

  1. Oferta nr 2 - F.H.U. CETAN Danuta Połednik, ul. Młodzieżowa 120, 44-373 Wodzisław Śląski.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 97,76.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 97,76.

  1. Oferta nr 3 - Firma Handlowo - Usługowa "IRMAK" Ireneusz Klimaszewski, ul. Goździkowa 1, 44-152 Gliwice.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena: 100,00.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

"Zameczek"

w Kuźni Nieborowskiej

mgr Ewa Zamora

Zawiadomienie

03‑11‑2011 15:08:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  03‑11‑2011 15:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  03‑11‑2011 15:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2011 15:06:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie