Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania


Kuźnia Nieborowska, 14.07.2011 r.


oznaczenie sprawy: DPS/ZP/2/11


Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej
zawiadamia o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


W imieniu zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.07.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, gdzie zamieszczono również specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Nie zamieszczono natomiast ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, w sytuacji, gdy zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W związku z tym, postępowanie należało unieważnić.

Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte nowe postępowanie.Informacja wytworzona przez:
Ewa Zamora , w dniu:  14‑07‑2011 20:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  14‑07‑2011 20:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑07‑2011 20:37:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie