Statystyki


Title Author View Count
Dom Pomocy Społecznej 'Zameczek' Krzysztof Jojko 14258
Zamówienia Publiczne Krzysztof Jojko 11748
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krzysztof Jojko 9079
Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania Krzysztof Jojko 8407
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Krzysztof Jojko 7800
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu ... Krzysztof Jojko 7786
Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji. Krzysztof Jojko 6964
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 Krzysztof Jojko 6404
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej Krzysztof Jojko 6303
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 Krzysztof Jojko 6156
Kontakt Krzysztof Jojko 6016
Misja Krzysztof Jojko 5942
O nas Jacek Słabisz 5711
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Jacek Słabisz 5691
Warunki socjalne Jacek Słabisz 5636