Statystyki


Title Author View Count
Dom Pomocy Społecznej 'Zameczek' Krzysztof Jojko 13849
Zamówienia Publiczne Krzysztof Jojko 11562
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krzysztof Jojko 9072
Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania Krzysztof Jojko 8388
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Krzysztof Jojko 7777
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu ... Krzysztof Jojko 7768
Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji. Krzysztof Jojko 6938
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 Krzysztof Jojko 6389
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej Krzysztof Jojko 6298
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 Krzysztof Jojko 6124
Kontakt Krzysztof Jojko 5979
Misja Krzysztof Jojko 5923
O nas Jacek Słabisz 5682
Warunki socjalne Jacek Słabisz 5615
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Krzysztof Jojko 5421