Statystyki


Title Author View Count
Dom Pomocy Społecznej 'Zameczek' Krzysztof Jojko 13167
Zamówienia Publiczne Krzysztof Jojko 11524
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krzysztof Jojko 9067
Zawiadomienie o nieważnieniu postępowania Krzysztof Jojko 8381
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Krzysztof Jojko 7766
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pod nazwą Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu ... Krzysztof Jojko 7750
Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej - ocieplenie ścian i stropu, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji. Krzysztof Jojko 6916
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 Krzysztof Jojko 6377
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej Krzysztof Jojko 6290
Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 Krzysztof Jojko 6106
Kontakt Krzysztof Jojko 5957
Misja Krzysztof Jojko 5903
O nas Jacek Słabisz 5659
Warunki socjalne Jacek Słabisz 5602
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Krzysztof Jojko 5392