Cel i zakres działania


Szczegółowy zakres działania Naszego Domu określa "Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Domu Pomocy Społecznej" zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964). W związku z tym celem działania DPS jest zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój ich osobowości w szczególności przez zapewnienie:

- miejsca zamieszkania

- wyżywienia, w tym również dietetycznego

- odzieży i obuwia

- utrzymania czystości, higieny osobistej

- pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

- pielęgnacji

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

- udziału w terapii zajęciowej

- zajęciach podnoszących sprawność aktywizujących

- zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych

- warunków do rozwoju samorządności

- integracji ze środowiskiem

- sprawnego załatwiania skarg i wniosków

- działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości

- uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych

- sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  14‑04‑2013 19:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  14‑04‑2013 19:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2015 10:22:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie