Oferta terapeutyczna, medyczna, rehabilitacyjna


Najliczniejszą grupą personelu Domu stanowią pracownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego. Na nich w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania podopiecznego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. W ramach realizacji procesu rehabilitacji Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalno – oświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno – sportowymi organizowanymi poza terenem Domu. Mieszkańcy podczas prowadzonych zajęć kształtują charakter, rozwijają osobowość, nabywają nowe umiejętności oraz kontynuują dawne zainteresowania. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w grupach jak i indywidualnie.

Usługami terapeutycznymi w oparciu o Indywidualne Plany Opieki objęci są wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”.
W zależności od stanu psychofizycznego, własnych zainteresowań, preferencji oraz sprawności fizycznej uczestniczą w zajęciach pracowni:

– malarskiej

– rękodzieła

– wokalno – tanecznej

– fotograficznej

– sportowej

– zajęciach z elementami    muzykoterapii                        

– zajęciach indywidualnych (1/1)

– zajęciach usprawniania

– zajęciach bibliotecznych itp.

Ergoterapia to tylko jedne z nielicznych zajęć, w których biorą udział nasi mieszkańcy dbając o teren naszego Domu.

Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę), opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta). Każdy mieszkaniec minimum dwa razy w roku objęty jest konsultacją internistyczną i psychiatryczną.

Usługi rehabilitacyjne świadczone są w oparciu o rozpoznane schorzenie. W naszym Domu funkcjonuje sala rehabilitacyjna dla mieszkańców. Na zlecenie lekarza, pod opieką fizjoterapeuty, nasi mieszkańcy poddawani są zabiegom rehabilitacyjnym.

Dzięki zastosowaniu szeregu form terapii zajęciowej osiągane są pozytywne efekty procesu aktywizacji.

Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  14‑04‑2013 19:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2018 09:18:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive